Catalin Zamfir

" Pentru mine, sociologia a fost mereu un joc intelectual captivant şi o datorie morală.

O bună parte a activităţii mele de sociolog stă sub încercarea de a soluţiona o dilemă fundamentală: pe de o parte, cred că sociologul trebuie să analizeze obiectiv realitatea socială, să elimine tentaţia de a proiecta propriile valori şi idealuri asupra proceselor sociale analizate; pe de altă parte, cred că este datoria sociologului să devină un instrument al schimbărilor sociale, nu pus necritic în slujba actorilor sociali, ci investind în activitatea sa propriile opţiuni morale. Am înclinat mereu pentru cea de a doua poziţie. În ultimă instanţă, vocaţia sociologului trebuie să fie un constructor responsabil al realităţii sociale în care trăieşte. "

Curriculum Vitae
Studii si articole in reviste de specialitate si volume colective
  1. Specificul moral al relatiilor de familie, Revista de filozofie, vol. 12, nr. 2, 1965, pp. 223-230
  2. Consideratii asupra unor modalitati de cercetare a atitudinilor morale individual si a aprecierii lor de catre ceilalti in colectivitatile mici, in Revista de filozofie, vol. 13, nr. 12/1966, p. 1475-1488
  3. Critica filozofica, Contemporanul, 1968 - articolul a produs un larg impact in procesul de dezideologizare a stiintelor sociale
  4. Sociologia si marxismul, Cronica, 1968 - a deschis o noua perspectiva a diferentei: teorie marxista / sociologie / ideologie
  5. Metodele de eliminare a proceselor perturbatoare din sistemele activitatilor social-umane, in Revista de filozofie, vol. 16/1969, p. 809-819
  6. Probleme ale organizarii si conducerii uzinale, cu Traian Herseni (colaborator), in Laboratorul uzinal de psihologie, sociologie si pedagogie, Editura Stiintifica, 1969, p. 85-102
  7. Reflectii pe marginea unei lucrari. Relatia dintre cibernetica si celelalte domenii ale cunoasterii, in Revista de filozofie, vol. 17, nr. 7/1970, p. 841-847
  8. Trei niveluri ale teoriei sociologice, in Revista de filozofie, vol. 18, nr. 3/1971, p. 249-259