Catalin Zamfir

" Pentru mine, sociologia a fost mereu un joc intelectual captivant şi o datorie morală.

O bună parte a activităţii mele de sociolog stă sub încercarea de a soluţiona o dilemă fundamentală: pe de o parte, cred că sociologul trebuie să analizeze obiectiv realitatea socială, să elimine tentaţia de a proiecta propriile valori şi idealuri asupra proceselor sociale analizate; pe de altă parte, cred că este datoria sociologului să devină un instrument al schimbărilor sociale, nu pus necritic în slujba actorilor sociali, ci investind în activitatea sa propriile opţiuni morale. Am înclinat mereu pentru cea de a doua poziţie. În ultimă instanţă, vocaţia sociologului trebuie să fie un constructor responsabil al realităţii sociale în care trăieşte. "

Curriculum Vitae
Citari in lucrari din alte limbi decat romana

Dictionar de sociologie
  • FEKETE, M. C. (2005). REPERE PSIHO-PEDAGOGICE IN ACTIVITATEA DE CONSILIERE SI ORIENTARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR. TEZA DE DOCTORAT, CHISINAU, INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI
  • SARAGOV, N. (2008). PROBLEME SOCIALE ALE FAMILIEI MONOPARENTALE IN CONDITIILE TRANSFORMARII SOCIETATII. TEZA DE DOCTORAT, INSTITUTUL DE FILOZOFIE, SOCIOLOGIE SI STIINTE POLITICE. Chisinau, ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI
Dimensiuni ale saraciei
  • Atal, Y. (1998). Poverty in transition and transition in poverty: recent developments in Hungary, Bulgaria, Romania, Georgia, Russia, Mongolia. United Nations Educational Berghahn Books, Paris, New York
  • Baga, E. (2007). Towards a Romanian Silicon Valley?: Local Development in Post-Socialist Europe, Campus Verlag
  • Emigh, R., Fodor, E., & Szelényi, I. (2001), The Racialization and Feminization in Poverty?, In: R. J. Emigh & I. Szelényi (coord.), Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition, Praeger, Westport, Conn., ISBN 0275968812, pp. 1-32