Catalin Zamfir

" Pentru mine, sociologia a fost mereu un joc intelectual captivant şi o datorie morală.

O bună parte a activităţii mele de sociolog stă sub încercarea de a soluţiona o dilemă fundamentală: pe de o parte, cred că sociologul trebuie să analizeze obiectiv realitatea socială, să elimine tentaţia de a proiecta propriile valori şi idealuri asupra proceselor sociale analizate; pe de altă parte, cred că este datoria sociologului să devină un instrument al schimbărilor sociale, nu pus necritic în slujba actorilor sociali, ci investind în activitatea sa propriile opţiuni morale. Am înclinat mereu pentru cea de a doua poziţie. În ultimă instanţă, vocaţia sociologului trebuie să fie un constructor responsabil al realităţii sociale în care trăieşte. "

Curriculum Vitae
Citari in lucrari din alte limbi decat romana
  • Muntean, A. (2007). "Social inequality and why it matters for the economic and democratic development of Europe and its citizens: Post-communist central and eastern Europe in comparative perspective"
    »» Link
  • Magyari, N., Magyari-Vincze, E., Popescu, L., & Rotariu, T. (2001), The Social Construction of Romania Poverty: The Impact of Ethnic and Gender Distinctions, Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition, vol. 1, pp. 123
  • Sotiropoulos, D. A., Neamtu, I., & Stoyanova, M. (2003), The Trajectory of Post-communist Welfare State Development: The Cases of Bulgaria and Romania, Social Policy & Administration, vol. 37, nr. 6, pp. 656
Procesul politic in tranzitia din Romania: o explicatie structurala
  • Tabirta, S. (2005). IMPACTUL POLITICULUI ASUPRA STRATIFICARII SOCIALE IN CONDITIILE TRANZITIEI DEMOCRATICE, TEZA DE DOCTORAT, UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
    »» Link