Catalin Zamfir

" Pentru mine, sociologia a fost mereu un joc intelectual captivant şi o datorie morală.

O bună parte a activităţii mele de sociolog stă sub încercarea de a soluţiona o dilemă fundamentală: pe de o parte, cred că sociologul trebuie să analizeze obiectiv realitatea socială, să elimine tentaţia de a proiecta propriile valori şi idealuri asupra proceselor sociale analizate; pe de altă parte, cred că este datoria sociologului să devină un instrument al schimbărilor sociale, nu pus necritic în slujba actorilor sociali, ci investind în activitatea sa propriile opţiuni morale. Am înclinat mereu pentru cea de a doua poziţie. În ultimă instanţă, vocaţia sociologului trebuie să fie un constructor responsabil al realităţii sociale în care trăieşte. "

Curriculum Vitae
Activitate didactica universitara
  • Am introdus noi programe master si la scoala doctorala pe teme ca: managementul schimbarii sociale, proiecte si programe sociale, managementul cercetarii stiintifice, politici sociale.
  • 1991 – conducator de doctorat în sociologie la Universitatea Bucuresti/ Universitatea de Vest din Timisoara
  • 1992 - Profesor asociat la câteva universitati, la care am sprijinit dezvoltarea învatamântului de sociologie si asistenta sociala: Universitatea Oradea, Universitatea Pitesti, Universitatea de stat din Chisinau, Universitatea ULIM Chisinau, Universitatea Balti, Universitatea de Vest din Timisoara.