Catalin Zamfir

" Pentru mine, sociologia a fost mereu un joc intelectual captivant şi o datorie morală.

O bună parte a activităţii mele de sociolog stă sub încercarea de a soluţiona o dilemă fundamentală: pe de o parte, cred că sociologul trebuie să analizeze obiectiv realitatea socială, să elimine tentaţia de a proiecta propriile valori şi idealuri asupra proceselor sociale analizate; pe de altă parte, cred că este datoria sociologului să devină un instrument al schimbărilor sociale, nu pus necritic în slujba actorilor sociali, ci investind în activitatea sa propriile opţiuni morale. Am înclinat mereu pentru cea de a doua poziţie. În ultimă instanţă, vocaţia sociologului trebuie să fie un constructor responsabil al realităţii sociale în care trăieşte. "

Curriculum Vitae
Coordonarea unor programe de cercetare la care au participat colective de cercetatori si institutii, finalizate prin carti si studii publicate:
  • 1976 – 1980 – Coordonator al proiectului „Dezvoltarea umana a întreprinderilor”
  • 1978-1989 - Coordonator al programului de cercetare ‘Stiluri de viata si modul de viata’
  • Coordonator al programului de cercetare „Calitatea vietii” - 1978-1984
  • Coordonator a trei programe de analiza a Situatiei social-economice a romilor/ tigani: 1992-94/ 1996-1998/ 2011-
  • Coordonator al unor programe de diagnoza a situatiei copiilor si elaborare de politici de suport: 1991-2000
  • Coordonator al programelor de diagnoza a Saraciei si a strategiei de prevenire si absorbtie a saraciei si promovare a incluziunii sociale: 1992 –
  • Coordonarea programului de evaluare a politicilor sociale si proiectare a sistemului de politici sociale 1991 -
  • Director al retelei interuniversitare REPEDE Promovare a dezvoltarii sociale proiectate (11 facultati si institute de cercetare/ 2 facultati din Republica Moldova) 2007 - 2010
  • Director al programului „Sociologia româneasca dupa 1944” Realizat de un grup de la ICCV, cu participarea tuturor facultatilor de sociologie si asistenta sociala din tara si institutiile de cercetare ca membrii fondatori 10 facultati si 2 institute de cercetare: 2007 -