Catalin Zamfir

" Pentru mine, sociologia a fost mereu un joc intelectual captivant şi o datorie morală.

O bună parte a activităţii mele de sociolog stă sub încercarea de a soluţiona o dilemă fundamentală: pe de o parte, cred că sociologul trebuie să analizeze obiectiv realitatea socială, să elimine tentaţia de a proiecta propriile valori şi idealuri asupra proceselor sociale analizate; pe de altă parte, cred că este datoria sociologului să devină un instrument al schimbărilor sociale, nu pus necritic în slujba actorilor sociali, ci investind în activitatea sa propriile opţiuni morale. Am înclinat mereu pentru cea de a doua poziţie. În ultimă instanţă, vocaţia sociologului trebuie să fie un constructor responsabil al realităţii sociale în care trăieşte. "

Curriculum Vitae
Coordonarea unor programe de cercetare stiintifica la care au participat colective de cercetatori si institutii
  • Directorul programului „Inovatia sociala”: participarea retelei interuniversitare, compusa de 11 facultati si 2 institute de cercetare
  • Organizarea mai multor conferinte si congrese. Ultimele conferinte nationale de sociologie: 1990, 2006, 2008, 2010, 2011