Catalin Zamfir

" Pentru mine, sociologia a fost mereu un joc intelectual captivant şi o datorie morală.

O bună parte a activităţii mele de sociolog stă sub încercarea de a soluţiona o dilemă fundamentală: pe de o parte, cred că sociologul trebuie să analizeze obiectiv realitatea socială, să elimine tentaţia de a proiecta propriile valori şi idealuri asupra proceselor sociale analizate; pe de altă parte, cred că este datoria sociologului să devină un instrument al schimbărilor sociale, nu pus necritic în slujba actorilor sociali, ci investind în activitatea sa propriile opţiuni morale. Am înclinat mereu pentru cea de a doua poziţie. În ultimă instanţă, vocaţia sociologului trebuie să fie un constructor responsabil al realităţii sociale în care trăieşte. "

Curriculum Vitae
Carti de autor unic
  1. Metoda normativa in psihosociologia organizarii, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1972, p. 203
  2. Psihosociologia organizarii si a conducerii: teorii si orientari contemporane, Bucuresti, Editura Politica, 1974, p. 269
  3. Materialismul istoric, Editura Universitatii Bucuresti, 1977, p. 197
  4. Strategii ale dezvoltarii sociale, Bucuresti, Editura Politica, 1977, p. 257
  5. Un sociolog despre munca si satisfactie, Editura Politica, 1978 (Tradusa si in ruseste. Tiraj 200.000 exemplare)
  6. Filozofia istoriei, Editura Stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1981, p. 286
  7. Sociologie industriala: Curs si exercitii (in colaborare cu Iancu Filipescu), Institutul Politehnic Bucuresti, 1982, p. 242
  8. Structurile gandirii sociologice, Bucuresti, Editura Politica, 1987, p. 315
  9. Incertitudinea. O perspectiva psiho-sociologica, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1990, 297 pag. Republicata in 2005
  10. Formarea manageriala in Romania: nevoi si capacitati, (Catalin Zamfir, Gabriel Matauan, Nicolae Lotreanu), Bucuresti, Alternative, 1994