Catalin Zamfir

" Pentru mine, sociologia a fost mereu un joc intelectual captivant şi o datorie morală.

O bună parte a activităţii mele de sociolog stă sub încercarea de a soluţiona o dilemă fundamentală: pe de o parte, cred că sociologul trebuie să analizeze obiectiv realitatea socială, să elimine tentaţia de a proiecta propriile valori şi idealuri asupra proceselor sociale analizate; pe de altă parte, cred că este datoria sociologului să devină un instrument al schimbărilor sociale, nu pus necritic în slujba actorilor sociali, ci investind în activitatea sa propriile opţiuni morale. Am înclinat mereu pentru cea de a doua poziţie. În ultimă instanţă, vocaţia sociologului trebuie să fie un constructor responsabil al realităţii sociale în care trăieşte. "

Curriculum Vitae
Carti coordonate
  1. Dezvoltarea umana a intreprinderii (coordonator), Premiul Academiei Romane, Ed. Academiei, Bucuresti, 1980, 329 pag.
  2. Epistemologia stiintelor sociale, (coordonatori Angela Botez, Vasile Tonoiu, Catalin Zamfir), Editura Politica, 1981
  3. Calitatea vietii si modul de viata, (coord. Ion Rebedeu si Catalin Zamfir), Editura Politica, 1982
  4. Indicatori si surse de variatie a calitatii vietii, (coordonator), Editura Academiei, 1984, p. 188
  5. Stiluri de viata. Dinamica lor in societatea contemporana, (coordonator, Catalin Zamfir, Ion Rebedeu), Editura Academiei, Bucuresti, 1989, 225 p.
  6. Politici orientate spre imbunatatirea calitatii vietii, (coord. Catalin Zamfir si Liviu Manea), Centrul de informare si documentare economica, ICCV, Studii si cercetari economice, nr. 8, 1991, 186 p.
  7. Liniamente ale politicii de protectie sociala pentru Romania anilor '90, (coordonator), ICCV/CIDE, serie "Politica sociala si calitatea vietii", nr. 1/1992
  8. Dictionar de sociologie, (coordonatori Catalin Zamfir, Lazar Vlasceanu), Bucuresti, Babel, 1993
  9. Tiganii: Intre ignorare si ingrijorare, (coordonatori Elena Zamfir, Catalin Zamfir), Editura Alternative, Bucuresti, 1993, 250 pag. - Premiul Academiei Romane